JieBai--marx

Curriculum Vitae

  

JieBai, PhD


JieBai, PhD

Lecture

Director of MarxistTheory

College of Marxism

Tianjin Medical University

22 Qixiangtai Road

Tianjin 300070

Phone: 022-83336971

Email: mengzhongren09@163.com

  

EducationExperience

BA in PhilosophySchool of philosophy and society of lanzhou university, China, 200309-200707

MPHIL School of philosophy and society of lanzhou university, China, 200709-201007

Ph.DSchool of philosophy and society of beijin university, China, 201409-201707

  

Professional Experience

201707-School of marxism of Tianjin medical University

201206-201407College of marxism at hulunbell college

201007-201206CPC ManzhouliPartyschool

  

  

  

  


Top

  No22.Qixiangtai Rd.,Heping Dist,Tianjin P.R. China

津ICP备05003123号 津教备0068号