Wei Sun--marx

Curriculum Vitae

  

Wei Sun, Master of Law


Wei Sun, Master of Law

Associate Professor

College of Marxism

Tianjin Medical University

22 Qixiangtai Road

Tianjin 300070

Phone: +86-22-83336966

Email: ssunwei123@126.com

  

Education

Master of Law,Nankai University, Tianjin, China,2003

Bachelor of philosophy, Nankai University, Tianjin, China, 1988

Professional Experience

2005-Associate Professor, College of Marxism, Tianjin Medical University, Tianjin, China

1994-2005Lecturer, Tianjin Medical University, Tianjin, China

1988-1994Assistant Professor, Tianjin Medical University, Tianjin, China

  

  

Books

The practical education research on ideological and political theory of medical university (Chinese), Editorial Board, 2012, The Tianjin Education Press.

  

  

  


Top

  No22.Qixiangtai Rd.,Heping Dist,Tianjin P.R. China

津ICP备05003123号 津教备0068号