Lin Wang--marx

Curriculum Vitae

  

Lin Wang, Doctor of Law


Lin Wang, Doctor of Law

Associate Professor

College of Marxism

Tianjin Medical University

22 Qixiangtai Road

Tianjin 300780

Phone: +86-22-83336966

Email: wlwendi@126.com

  

Education

Bachelor of Economic, Nankai University, Tianjin, China, 1990

Master of Law,Nankai University, Tianjin, China,2003

Doctor of Law,Nankai University, Tianjin, China,2003

  

Professional Experience

2016-Professor, College of Marxism, Tianjin Medical University, Tianjin, China

2006- 2016Associate Professor, College of Marxism, Tianjin Medical University, Tianjin, China

1996Lecturer, Tianjin Medical University, Tianjin, China

  

  

  

  


Top

  No22.Qixiangtai Rd.,Heping Dist,Tianjin P.R. China

津ICP备05003123号 津教备0068号